Architecture
[caption id="attachment_427" align="aligncenter" width="900"] photo. Trần Minh Quân thang12.net quantran.asia[/caption] [caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="900"] photo. Trần Minh Quân thang12.net quantran.asia[/caption] Read More
COSMETIC
photo. Quân Trần stylist. Dang Tran [Best_Wordpress_Gallery id="17" gal_title="cosmetic"] Read More
LỊCH TRÌNH THỜI TRANG – SẢN PHẨM VÀ ÁNH SÁNG STUDIO
  (dành cho những người đã biết nhiếp ảnh cơ bản) Hướng dẫn: TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 16 buổi Một buổi 2, 3 tiếng Lớp từ 3 đến 5 người Thời gian: Chủ động thời gian học của học viên 9h - 11h, 15h - 17h, lơp buổi tối   Buổi 1: Hướng... Read More
LỊCH TRÌNH NHIẾP ẢNH CƠ BẢN
    Hướng dẫn : TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 15 buổi 1 buổi 2 tiếng Thời gian: sắp xếp hợp lý theo lịch của học viên 9h - 11h - 15h - 17h lớp 2 ngày cuối tuần Yêu cầu: Có máy ảnh Buổi 1: : Nhập môn nhiếp ảnh - giới thiệu sơ... Read More
ADVERTISING PHOTOS
[Best_Wordpress_Gallery id="19" gal_title="Fissler quảng cáo"] [Best_Wordpress_Gallery id="10" gal_title="QUẢNG CÁO PHAM HƯƠNG"] [Best_Wordpress_Gallery id="11" gal_title="SPA QUANG CÁO"] Read More