Hôm nay tôi buồn

Hôm nay tôi có vui không?

Mùa thu vừa ngang qua cửa

gió Thu về ngân nga hát

Khúc sầu muôn thuở thu qua.

Hôm nay tôi có vui không?

Tình yêu tựa như chiếc lá

Tựa con chim sầu chiều lạ

Một mình chếch choáng không trung.

Hôm nay tôi còn buồn không?

Mây tím trời như nhắc nhở

Niềm vui đi xa đâu đó

Chưa về kịp vào tối nay.

-Quân-

SG, 16-09-17

Author: quân Trần

Photographer in Ho Chi Minh city, Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *