Con Mèo, Điếu Thuốc Và Hồn Tôi

Cạnh tôi là con mèo
Đang ngoe nguẩy thảnh thơi
Trên tay tôi mùi thuốc
Khói nghi ngút không nguôi

Cạnh tôi là chiếc đèn
Muốn sáng hơn trăng sao
Miệng tôi ngậm điếu thuốc
Phun làn khói chênh chao

Con mèo và điếu thuốc
Điếu thuốc và hồn tôi
Vầng trăng kia lơ lững
Thấu hiểu lòng tôi không ???

Sài Gòn, 27-02-2018

 

Author: quân Trần

Photographer in Ho Chi Minh city, Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *