LỊCH TRÌNH NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

    Hướng dẫn : TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 15 buổi 1 buổi 2 tiếng Thời gian: sắp xếp hợp lý theo lịch của học viên 9h – 11h – 15h – 17h lớp 2 ngày cuối tuần Yêu cầu: Có máy ảnh Buổi 1: : Nhập môn nhiếp ảnh – giới thiệu sơ

Read More