Tôi cô đơn

Tôi cô đơn không? Vâng, tôi cô đơn, cô đơn chết đi được. Có những buổi sáng thức dậy tôi không biết phải làm gì, không biết tương lai mình ra sao. Chỉ biết nằm trên giường nhìn lên trần