LỊCH TRÌNH THỜI TRANG – SẢN PHẨM VÀ ÁNH SÁNG STUDIO

  (dành cho những người đã biết nhiếp ảnh cơ bản) GIẢNG VIÊN: TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 8 buổi Một buổi 2 tiếng Lớp từ 3 đến 5 người Thời gian: Chủ động thời gian học của học viên 9h – 11h, 15h – 17h, lơp buổi tối   Buổi 1: Hướng dẫn

Read More