Đặc sắc

LỊCH TRÌNH THỜI TRANG – SẢN PHẨM VÀ ÁNH SÁNG STUDIO

  (dành cho những người đã biết nhiếp ảnh cơ bản) Hướng dẫn: TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 16 buổi Một buổi 2, 3 tiếng Lớp từ 3 đến 5 người Thời gian: Chủ động thời gian học của học viên 9h – 11h, 15h – 17h, lơp buổi tối   Buổi 1: Hướng…

LỊCH TRÌNH NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

    Hướng dẫn : TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 15 buổi 1 buổi 2 tiếng Thời gian: sắp xếp hợp lý theo lịch…

PRODUCT