LỊCH TRÌNH THỜI TRANG – SẢN PHẨM VÀ ÁNH SÁNG STUDIO

  (dành cho những người đã biết nhiếp ảnh cơ bản) GIẢNG VIÊN: TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 8 buổi Một buổi 2 tiếng Lớp từ 3 đến 5 người Thời gian: Chủ động thời gian học của học

LỊCH TRÌNH NHIẾP ẢNH CƠ BẢN

    Hướng dẫn : TRẦN MINH QUÂN   Số buổi: 15 buổi 1 buổi 2 tiếng Thời gian: sắp xếp hợp lý theo lịch của học viên 9h – 11h – 15h – 17h lớp 2 ngày cuối tuần Yêu